Noxite-referencer

 

Projekt på skole i København

Dyvekeskolen på Amager i København stod overfor en omfattende renovering, og arkitektfirmaet KANT blev udvalgt til at stå for den gennemgribende ombygning. De 10.000 m2 tag er blevet belagt med det revolutionerende tagpap, Noxite, der med sine mange miljøfordele er med til at reducere de miljøbelastninger, der kommer fra trafikken omkring skolen.

Jesper Møgelhøj fra KANT arkitekter udtaler:

” Vi har valgt at benytte den hvide Noxite tagpap, fordi den har flere miljøfordele, og især vedrørende Dyvekeskolen.

Vi har et meget stort tag med et højt tagrum, og vi har vurderet, at vi i forbindelse med mange andre energioptimerende tiltag kan reducere temperaturen i tagrummet med mellem 10-15 grader ved at anvende en hvid pap og derved nedbringe antal dage om året, hvor der tidligere har været overophedning på skolen.

Dertil var det også vigtigt at få noxite pappens aktive miljøfordele med ind i regnestykket i dette tilfælde, da det store areal virkelig kan reducere en del af de miljøbelastninger, der kommer fra Englandsvejs trafik.

Dertil var det også på et tidspunkt en mulighed, at der skulle være delvist grønt tag på skolen, og derfor var valget af pappen, der kunne noget i forhold til det, vigtigt, uanset om der ville komme sedum på eller ikke, og stadig opretholde garantien. Så der har været mange hensyn at tage i dette tilfælde”

Schiphol-lufthavnen i Amsterdam

Schiphol-lufthavnen i Amsterdam er en af verdens største lufthavne. Den betjener næsten 50 millioner passagerer om året og håndterer desuden 1,5 millioner tons gods. Lufthavnen er karakteriseret ved et mylder af passagerer, masser af lastbiler, offentlige transportmidler og et nærliggende industriområde.
Det betyder, at luften omkring Schiphol er den mest forurenede i Holland. Faktisk overvåges luftkvaliteten omkring lufthavnen nøje i henhold til europæiske standarder. En af de ting, der måles, er mængden af NOx i luften i mg pr. kubikmeter.

For lufthavnens ledelse er det meget vigtigt, at man holder sig inden for de fastsatte grænseværdier, og de er altid på udkig efter intelligente måder at forbedre luftkvaliteten på. Derfor indledte Schipol-lufthavnen i foråret 2009 et pilotprojekt sammen med Icopal. Mere end 400 m2 Noxite® membraner er nu monteret på terminalens tag, hvor de bidrager effektivt til reduktion af NOx-partikler fra fly og biler.

Monteringen af Noxite® membranerne gik hurtigt, og det er planen, at projektet i fremtiden skal udvides, mens der fortsat indsamles målinger af, hvordan Noxite® medvirker til at rense luften omkring Schiphols hovedterminal og lufthavnens seks ankomsthaller.

Danske Noxite referencer

Sundolitt-Huset, Jægerpris.
Taget er lavet i foråret 2010. Ca. 240 M2.

Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg.
Taget er lavet i sensommeren 2010. Ca. 2.500 M2.

Icopal Entreprise, Skovlunde 
Taget er lavet i efteråret 2010. Ca. 500 M2.

Skive Rådhus/Bibliotek, Skive
Taget er ved at blive lavet. Ca. 2.500 M2

For yderligere oplysninger kontakt Icopal.

Konsulenter-paa-Noxite-projekt1Noxite-projekt
Simpatico